Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia

 1. Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu mobilnym.
 2. Naciśnij przycisk BLUETOOTH.

  Zestaw głośników automatycznie ponownie nawiązuje połączenie z urządzeniem mobilnym, do którego był ostatnio podłączony.

 3. Upewnij się, że [BT] wyświetla się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Połączenie między zestawem głośników a urządzeniem mobilnym zostało nawiązane.

 4. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu mobilnym.

  Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

 5. Ustaw głośność.

  Możesz odtwarzać lub zatrzymywać odtwarzanie za pomocą przycisków odtwarzania na pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga

 • Jeżeli wystąpi opóźnienie dźwięku, można je poprawić, ustawiając [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] w pozycji [Priority on Stable Connection].

Wskazówka

 • Jeśli połączenie nie zostało nawiązane, wybierz „HT-A9” w urządzeniu mobilnym.

Rozłączanie z urządzeniem mobilnym

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

 • Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu mobilnym.
 • Naciśnij przycisk BLUETOOTH, gdy na ekranie telewizora pojawi się [Bluetooth Audio].
 • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Transmitter] lub [Off].
 • Wyłącz zestaw głośników lub urządzenie mobilne.