Dźwięk przeskakuje lub jest generowany szum.

 • Zainstaluj moduł sterujący i głośniki w odległości co najmniej 1,5 m od routera bezprzewodowej sieci LAN itp.

  Można to poprawić, zmieniając kierunek lub kąt anteny routera bezprzewodowej sieci LAN.

  Router bezprzewodowej sieci LAN itp.

  (a) 1,5 m lub więcej

 • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] na [Connection].
 • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] na [Off], następnie ustaw na [On].
 • Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład urządzenie bezprzewodowej sieci LAN lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je od zestawu głośników.
 • Zakłócenia mogą wystąpić w wyniku bezprzewodowego połączenia LAN urządzenia peryferyjnego. Zmień połączenie sieciowe urządzenia peryferyjnego na przewodową sieć LAN.
 • Moduł sterujący i głośniki są zainstalowane zbyt daleko od siebie. Zbliż je do siebie.
 • Jeśli między modułem sterującym a głośnikami znajduje się jakakolwiek przeszkoda, usuń ją lub odsuń moduł sterujący i głośniki od przeszkody.
 • Nie instaluj modułu sterującego wewnątrz półki. Zainstaluj moduł sterujący w lub na półce, tak aby wyświetlacz panelu przedniego nie był ukryty.
 • Przesuń moduł sterujący, zmień kierunek modułu sterującego lub zainstaluj moduł sterujący daleko od telewizora.
 • Mogą wystąpić zakłócenia szerokości pasma bezprzewodowego między połączeniem sieciowym a połączeniem głośnika. Zmień połączenie bezprzewodowej sieci LAN zestawu głośników na połączenie przewodowej sieci LAN lub zmień pasmo bezprzewodowego połączenia LAN na 2,4 GHz.