Podczas oglądania filmów na innych urządzeniach

  1. Naciśnij OPTIONS.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu opcji.

  2. Wybierz [A/V sync].
  3. Wyreguluj opóźnienie za pomocą (w górę)/ (w dół), a następnie naciśnij (potwierdzenie).

    Regulacja jest możliwa w zakresie od 0 ms do 300 ms, w odstępach co 25 ms.

Wskazówka

  • Jeśli telewizor ma funkcję umożliwiającą dostosowanie opóźnienia między obrazem a dźwiękiem, użyj jej w celu dokonania regulacji. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.