Wyraźniejsze dialogi (VOICE)

  1. Naciśnij VOICE, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie ustawienie trybu głosowego.

    • [Voice: On]: dialogi są lepiej słyszalne po zwiększeniu zakresu dialogów.
    • [Voice: Off]: wyłącza funkcję trybu głosowego.

Uwaga

  • Ustawienie trybu głosowego nie pojawia się na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejście TV. W takim przypadku możesz sprawdzić ustawienie trybu głosowego na wyświetlaczu panelu przedniego.
  • W przypadku podłączenia urządzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH tryb głosowy jest wyłączony.