Jeżeli głośniki nie połączyły się prawidłowo

Głośniki podłączają się automatycznie do modułu sterującego po włączeniu.

Jeżeli używasz wielu zestawów głośników i chcesz wybrać moduł sterujący, który jest bezprzewodowo połączony z głośnikami, wykonaj połączenie ręcznie, wykonując poniższe czynności.

Ilustracja przedstawiająca lokalizację wskaźnika zasilania i przycisku LINK. Wskaźnik zasilania znajduje się z przodu każdego głośnika, a przycisk LINK znajduje się we wnęce na dole każdego głośnika.

Wskaźnik zasilania

LINK

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
 3. Wybierz [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

  Na ekranie telewizora pojawi się [Start manual linking].

 4. Naciśnij LINK na wszystkich głośnikach.

  Wskaźniki zasilania głośników migają dwukrotnie na zielono.

 5. Wybierz [Start].

  Rozpoczyna się podłączanie ręczne.

  Na ekranie telewizora wyświetli się proces podłączania.

  Aby anulować podłączanie ręczne, wybierz [Cancel].

 6. Gdy wszystkie głośniki wyświetlają [Connected], wybierz [Finish].
 7. Naciśnij (potwierdzenie).

  Nawiązano połączenie ręczne, a wskaźniki zasilania głośników świecą się na zielono.

Uwaga

 • Jeżeli wykonasz [Start manual linking], [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Link mode] ustawi się automatycznie na [Manual].
 • Tylko głośniki, dla których wyświetlił się komunikat [Connected] w kroku 6 połączą się z modułem sterującym. Jeżeli nie można nawiązać połączenia z głośnikami, wykonaj czynności od kroku 1.