Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem zgodnym z funkcją „BRAVIA” Sync

BRAVIA” Sync to rozszerzona funkcja opracowana przez firmę Sony na podstawie funkcji Sterowanie przez HDMI. Łącząc urządzenia zgodne z funkcją „BRAVIA” Sync, takie jak telewizor lub odtwarzacz Blu-ray Disc za pomocą kabla HDMI, można sterować urządzeniami, łącząc je ze sobą.

Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync

Funkcja „BRAVIA” Sync włącza się po włączeniu funkcji Sterowanie przez HDMI urządzenia firmy Sony.

Możliwości funkcji „BRAVIA” Sync

Funkcja Sterowanie przez HDMI

  • Blokada zasilania
  • Ustawienie głośności
  • Obsługa menu za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora
  • Dostosowanie języka
  • Funkcja One-Touch Play

Funkcja trybu dźwięku/wyboru scen

Tryb dźwięku zestawu głośników zostaje automatycznie przełączony na podstawie ustawień funkcji wyboru scen lub trybu dźwięku w telewizorze. Aby użyć tej funkcji, musisz ustawić tryb dźwięku na [Auto Sound].

Funkcja sterowania kinem domowym

Ustawienie zestawu głośników, ustawienie trybu dźwięku, przełączanie wejść itd. można wykonać bez przełączania wejścia TV.