Obsługa zestawu głośników przez wydawanie poleceń głosowych urządzeniu z wbudowaną funkcją Alexa

Alexa to usługa głosowa w chmurze Amazon. Można odtwarzać dźwięk w zestawie przez wydawanie poleceń urządzeniu z wbudowaną funkcją Alexa.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć swoje konto Amazon z urządzeniem z wbudowaną funkcją Alexa.

Aby przygotować zestaw głośników i urządzenie mobilne, podłącz urządzenie mobilne za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników i zarejestruj zestaw na koncie Amazon.

Przygotowanie zestawu głośników i urządzenia mobilnego

  1. Podłącz urządzenie mobilne za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników.
  2. Zainstaluj darmową aplikację Sony | Music Center na urządzeniu mobilnym.
  3. Uruchom Sony | Music Center i wybierz zestaw głośników.
  4. Wprowadź ustawienia obsługi głosowej, postępując zgodnie z informacjami na ekranie Sony | Music Center.

Można odtwarzać dźwięk w zestawie głośników przez wydawanie poleceń urządzeniu z wbudowaną funkcją Alexa

Można sterować głosem, np. odtwarzać muzykę, przechodzić do następnego/poprzedniego utworu, regulować głośność itd. w usłudze przesyłania strumieniowego, używając zestawu głośników w połączeniu z urządzeniem z wbudowaną funkcją Alexa (niedostępna w zestawie).

Sterowanie głosowe nie jest możliwe przy użyciu samego zestawu głośników.

Uwaga

  • Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.
  • Umiejętności Alexa, które wymagają reakcji użytkownika, nie są dostępne w zestawie, ponieważ zestaw nie ma mikrofonu.
  • Korzystanie ze wszystkich funkcji Amazon Alexa w zestawie głośników nie jest możliwe.

Wskazówka

  • Użyj Sony | Music Center, aby wyrejestrować zestaw z konta Amazon. Nawet jeśli wyrejestrujesz konto w aplikacji Alexa, zestaw głośników nie rozpozna, że konto zostało wyrejestrowane.
  • Obraz, taki jak okładka albumu, pojawia się na ekranie odtwarzania, jeżeli odtwarzana treść obsługuje tę funkcję.