Odtwarzanie muzyki usługi przesyłania strumieniowego z wykorzystaniem funkcji Chromecast built-in

Zestaw jest zgodny z funkcją Chromecast built-in, która pozwala przesyłać strumieniowo muzykę do głośnika z urządzenia mobilnego.

Możesz wybierać treści muzyczne z aplikacji obsługującej Chromecast i odtwarzać treści audio w zestawie lub grupie, w której znajduje się zestaw głośników.

Odtwarzanie muzyki za pomocą urządzenia mobilnego

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Listen] - [Chromecast built-in] z menu głównego.

  Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie.

  Po wprowadzeniu ustawień, funkcja [Network/Bluetooth Standby] jest ustawiana automatycznie w pozycji [On] i można szybko odtwarzać muzykę, nawet gdy zestaw jest w trybie czuwania.

 3. Zainstaluj aplikację obsługującą Chromecast na urządzeniu mobilnym.
 4. Podłącz urządzenie mobilne za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników.
 5. Uruchom aplikację obsługującą Chromecast, stuknij przycisk cast i wybierz zestaw głośników lub grupę, w której znajduje się zestaw głośników.

 6. Wybierz i odtwarzaj muzykę w aplikacji obsługującej Chromecast.

  Muzyka jest odtwarzana przez zestaw głośników.

Odtwarzanie i sterowanie muzyką przy pomocy Asystenta Google

Ten zestaw głośników jest zgodny z urządzeniem obsługującym Asystenta Google z Chromecast built-in dlatego, można sterować muzyką za pośrednictwem swojego głosu. Połącz zestaw głośników z aplikacją Google Home w urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w aplikacji Google Home.

Uwaga

 • W zależności od kraju i regionu, Chromecast built-in i aplikacja obsługująca Chromecast mogą być niedostępne.
 • W zależności od środowiska użytkowania lub odtwarzanej zawartości mogą wystąpić zakłócenia dźwięku.

Wskazówka

 • Obraz, taki jak okładka albumu, pojawia się na ekranie odtwarzania, jeżeli odtwarzana treść obsługuje tę funkcję.