Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo, zresetuj go w następujący sposób:

  1. Naciśnij HOME.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

  2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
  3. Wybierz [Resetting].
  4. Wybierz pozycję menu, którą chcesz zresetować.
  5. Wybierz [Start].

Anulowanie resetowania

W kroku 5 wybierz [Cancel].

Jeżeli nie możesz przeprowadzić resetu za pomocą menu głównego

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk (zasilanie) na module sterującym.

Ustawienia powracają do stanu początkowego.

Uwaga

  • Po zresetowaniu, połączenie z głośnikami i opcjonalnym subwooferem może zostać utracone. W takim przypadku podłącz ponownie głośniki i opcjonalny subwoofer, korzystając z instrukcji obsługi.

Resetowanie głośników

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk (zasilanie) na spodzie głośnika.

Wskaźnik zasilania głośnika miga powoli na czerwono i rozpoczyna się resetowanie.

Wskaźnik zasilania głośnika miga na przemian na zielono i pomarańczowo po zakończeniu resetowania.

Po zakończeniu resetowania, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz przewód zasilający po wyłączeniu wskaźnika zasilania.