Oszczędzanie energii w trybie czuwania

Sprawdź, czy ustawiono następujące wartości:

  • [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] ustawiono na [Off].
  • [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] ustawiono na [Off].