Rozkoszowanie się wyraźnym dźwiękiem podczas cichego odtwarzania o północy (NIGHT)

  1. Naciśnij NIGHT, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie ustawienie trybu nocnego.

    • [Night: On]: dźwięk jest odtwarzany cicho z minimalną stratą wierności i wyrazistości dialogów.
    • [Night: Off]: wyłącza funkcję trybu nocnego.

Uwaga

  • Gdy wyłączasz zestaw głośników, to ustawienie ma automatycznie ustawianą wartość [Night: Off].
  • Ustawienie trybu nocnego nie pojawia się na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejście TV. W takim przypadku możesz sprawdzić ustawienie trybu nocnego na wyświetlaczu panelu przedniego.
  • W przypadku podłączenia urządzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH tryb nocny jest wyłączony.