Wykonywanie ustawień początkowych

 1. Naciśnij (zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania dostarczonym w zestawie z zestawem głośników, aby włączyć zestaw głośników.

  Używaj pilota, kierując go w kierunku przedniej części modułu sterującego.

  Gdy zestaw głośników włączy się, [SETUP] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.

 2. Włącz telewizor.

  Jeżeli ekran [Speaker connection check] nie pojawia się na ekranie telewizora, zmień ustawienie wejścia TV na wejście, do którego podłączono zestaw głośników.

 3. Sprawdź na ekranie telewizora, czy połączenie między modułem sterującym a czterema głośnikami zostało nawiązane.

  Moduł sterujący i głośniki łączą się automatycznie.

  Dźwięk potwierdzający zakończenie połączenia jest odtwarzany po pojawieniu się znaczników wyboru na wszystkich głośnikach.

  Wskaźnik zasilania głośnika świeci się na zielono po podłączeniu do modułu sterującego.

  [ Speaker connection check]

 4. Wykonaj ustawienia początkowe, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

  [ Language]

  [ Sound Field Optimization]

  [ Easy Network Setup - Start]


  Po wyświetleniu [Setup is complete.], wybierz [Finish].

Uwaga

 • W zależności od kolejności włączania telewizora i zestawu głośników, zestaw głośników może wejść w tryb wyciszenia, a na wyświetlaczu panelu przedniego zestawu głośników wyświetli się komunikat [MUTING]. Jeżeli tak się stanie, wyłącz wszystkie urządzenia, a następnie włącz zestaw głośników po włączeniu telewizora.
 • Podczas fazy [Sound Field Optimization], dźwięk pomiaru jest emitowany przez około 1 minutę.
 • Zestaw głośników nie emituje dźwięku, dopóki nie zostanie nawiązane bezprzewodowe połączenie między modułem sterującym a czterema głośnikami.
 • Jeżeli moduł sterujący i głośniki nie połączą się automatycznie w kroku 3, zresetuj głośniki.