Montaż modułu sterującego i zestawu głośników

 1. Wybór metody montażu dla modułu sterującego i głośników.

  Można je zamontować na szafce TV, półkach itp. lub zamontować na ścianie.


  Przykład montażu na szafce TV i na półkach:


  Przykład montażu na ścianie:

  Uwaga

  • Nie umieszczaj głośników na półce lub bezpośrednio pod sufitem, aby nie blokować wyjścia dźwięku z górnej części głośników.
  • W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać metalowych przedmiotów. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
 2. Wybór pozycji montażu.

  Ilustracja przedstawiająca położenie modułu sterującego i głośników w stosunku do miejsca odsłuchu. Nazwę i miejsce instalacji każdego głośnika można znaleźć na etykietach na spodzie głośników.

  1. Zamontuj moduł sterujący w lub na półce, tak aby wyświetlacz panelu przedniego nie był przykryty.
  2. Wybierz pozycję montażu głośników, sprawdzając etykiety na spodzie głośników.
   • Dźwięk przestrzenny można uzyskać skuteczniej, instalując 4 głośniki wokół miejsca odsłuchu i montując głośniki przednie po obu stronach telewizora.
   • W przypadku montowania głośników w poniższy sposób wykonaj [Sound Field Adjustment] w [Manual Speaker Settings].
    • Odległości od telewizora do lewego przedniego głośnika i prawego przedniego głośnika różnią się w dużym stopniu.
    • Odległości od miejsca odsłuchu do 4 głośników są bardzo niezrównoważone.

  Moduł sterujący

  Spód głośnika

  Lewy przedni głośnik

  Prawy przedni głośnik

  Lewy tylny głośnik

  Prawy tylny głośnik

  Uwaga

  • Przed podłączeniem zestawu głośników, odłącz przewód zasilający telewizora i innych urządzeń od gniazda zasilania. Podłącz je ponownie po podłączeniu zestawu głośników do telewizora i urządzeń AV.
  • W przypadku zmiany pozycji montażu głośników ponownie zoptymalizuj pole dźwiękowe, wybierając [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization].

Gdy dźwięk z głośników przeskakuje

Przeskakiwanie dźwięku można poprawić, zmieniając pozycję instalacji lub ustawienie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „ Dźwięk przeskakuje lub jest generowany szum. ”.