Mocowanie głośników do ściany

Głośniki

Uwaga

 • Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany może dojść do uszkodzenia ściany.
 • Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.
 • Zawieś głośniki poziomo na wzmocnionej ścianie.
 • Instalację należy zlecić sprzedawcy firmy Sony lub licencjonowanemu wykonawcy. Podczas instalacji należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
 • Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, nieodpowiednią stabilnością ściany, nieprawidłowym montażem śrub, katastrofami naturalnymi itp.
 1. Przygotuj śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do otworu uchwytów znajdujących się z tyłu głośnika.

  Ilustracja przedstawiająca wymiary śruby. Użyj śruby o średnicy gwintu 4 mm i długości bez łba śruby większej niż 30 mm.

  (a) 4 mm

  (b) Więcej niż 30 mm


  Otwór z tyłu głośnika

  Ilustracja przedstawiająca wymiary otworu z tyłu głośnika. Górna część ma szerokość 4,2 mm, a dolna 9,6 mm.

  (c) 4,2 mm

  (d) 9,6 mm

 2. Zamocuj śrubę w ścianie.

  Wkręć śruby w ścianę, pozostawiając odległość 7,35 mm między łbem śruby a ścianą.

  (e) Ok. 7,35 mm

 3. Zdejmij osłonę z tyłu głośnika za pomocą agrafki itp.

  Pokrywa

 4. Zawieś głośniki, potwierdzając ich typ.

  Sprawdź etykietę na spodzie głośnika.

  • Lewy przedni
  • Prawy przedni
  • Lewy tylny
  • Prawy tylny

  Ilustracja przedstawiająca, że śruba wkręcona w ścianę przechodzi przez otwór z tyłu głośnika, a głośnik jest zawieszony na śrubie

Uwaga

 • Zachowaj osłonę, którą zdjęto w kroku 3, jeżeli nie będziesz montować głośnika na ścianie.