Pilot zdalnego sterowania

Ilustracja przedstawiająca każdą część pilota zdalnego sterowania

 1. (zasilanie)

  Włączenie zestawu głośników lub ustawienie go w trybie czuwania.

  Przycisk (MUSIC SERVICE)

  Jeżeli wcześniej odtwarzano muzykę w Spotify na zestawie głośników, można wznowić odtwarzanie, naciskając ten przycisk.

  Ten przycisk może być niedostępny w niektórych krajach/regionach.

  BLUETOOTH

  TV

  HDMI

 2. AUTO SOUND

  VOICE

  NIGHT

  CINEMA

  MUSIC

  STANDARD

  IMMERSIVE AE

 3. DIMMER

  DISPLAY

  Wyświetlenie informacji o odtwarzaniu na ekranie telewizora.

  Informacje o odtwarzaniu wyświetlają się na wyświetlaczu panelu przedniego dla wejścia TV.

 4. (w górę)/ (w dół)/ (w lewo)/ (w prawo)

  (potwierdzenie)

  BACK

  OPTIONS

  Wyświetlenie menu opcji na ekranie telewizora.

  Menu opcji wyświetla się na wyświetlaczu panelu przedniego dla wejścia TV.

  HOME

 5. REAR (głośność tylnych głośników) +/

  Regulacja głośności tylnych głośników.

  (głośność) +(*)/

  Regulacja głośności.

  BASS (głośność tonów niskich) +/

  Reguluje głośność tonów niskich lub opcjonalnego subwoofera podczas jego podłączania.

  (wyciszenie)

  Tymczasowe wyłączenie dźwięku.

 6. TV/AUDIO SYSTEM

  Przełącza wyjście podłączonego dźwięku telewizora między głośnikiem telewizora a zestawem głośników.

  Uwaga

  • Ten przycisk działa w następujących warunkach.
   • Podłączony telewizor jest zgodny z funkcją sterowania opcjami audio zestawu.
   • Funkcja Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest włączona.
 7. Przyciski operacji odtwarzania

  (poprzedni)/ (następny)

  Wybór poprzedniego/następnego utworu lub pliku.

  Naciśnięcie i przytrzymanie go włącza wyszukiwanie do tyłu lub do przodu (przewijanie do przodu/do tyłu) w czasie odtwarzania.

  (odtwarzanie/pauza)(*)

  Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

 8. AUDIO(*)

*Przyciski AUDIO, (odtwarzanie/pauza) i (głośność) + są wyposażone w małe wypustki. Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas obsługi.

Informacje o wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania

Gdy zestaw głośników nie reaguje na próby obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania, obie baterie należy wymienić na nowe.

Do wymiany użyj baterii manganowych R03 (rozmiar AAA).