Konfigurowanie połączenia przewodowego

 1. Użyj kabla LAN, aby podłączyć zestaw głośników do routera.
 2. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 3. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
 4. Wybierz [Network Settings] - [Internet Settings] - [Next].
 5. Wybierz metodę ustawiania adresu IP.
  • [Auto]: automatycznie uzyskuje adres IP.
  • [Manual]: ręczne wprowadzenie adresu IP.
 6. Po wybraniu [Manual], wykonaj ustawienie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Zestaw głośników uruchamia ustawienia sieciowe.

 7. Po pojawieniu się statusu ustawień sieciowych, naciśnij (w górę)/ (w dół), aby przeglądać informacje, a następnie naciśnij (w prawo).

Uwaga

 • Po wybraniu IPv6, nie można używać stałego adresu IP.