Dźwięk nie jest odtwarzany przez opcjonalny subwoofer.

  • Można to poprawić, ustawiając [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] na [Connection].
  • Patrz instrukcja obsługi opcjonalnego subwoofera.