Obraz i dźwięk z urządzenia podłączonego do zestawu głośników nie są wyświetlane w telewizorze, kiedy zestaw głośników nie jest włączony.

  • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na [On] w zestawie głośników, a następnie ustaw [Standby Through] na [Auto] lub [On].
  • Włącz zestaw głośników, a następnie przełącz wejście na to, do którego podłączone jest urządzenie.
  • Jeżeli podłączono urządzenia obsługujące funkcję Sterowanie przez HDMI wyprodukowane przez firmę inną niż Sony, w ustawieniu [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] wybierz wartość [On].