Odtwarzanie z podłączonego urządzenia AV

  1. Naciśnij HOME.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

  2. Wybierz [Watch] - [HDMI] z menu głównego.

    Obraz z wybranego urządzenia jest wyświetlany na ekranie telewizora, a z zestawu głośników odtwarzany jest dźwięk.

  3. Ustaw głośność.

Wskazówka

  • Można wybrać bezpośrednio [HDMI], naciskając HDMI na pilocie zdalnego sterowania.