Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia mobilnego podłączanego pierwszy raz

Aby użyć funkcji BLUETOOTH, należy najpierw sparować zestaw głośników i urządzenie mobilne.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH przez 2 sekundy.
 2. Upewnij się, że [PAIRING] wyświetla się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Zestaw głośników przechodzi w tryb parowania.

 3. Na urządzeniu mobilnym wyszukaj zestaw głośników, aby dokończyć parowanie.

  Na ekranie urządzenia mobilnego wyświetli się lista wykrytych urządzeń BLUETOOTH.

  Aby zapoznać się z metodą parowania urządzenia BLUETOOTH z urządzeniem mobilnym, patrz instrukcja obsługi urządzenia mobilnego.

 4. Sparuj zestaw głośników i urządzenie mobilne, wybierając „HT-A9” z listy na ekranie urządzenia mobilnego.

  Jeśli wymagany jest klucz dostępu, wpisz „0000”.

 5. Upewnij się, że [BT] wyświetla się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Połączenie między zestawem głośników a urządzeniem mobilnym zostało nawiązane.

 6. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu mobilnym.

  Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

 7. Ustaw głośność.

  Możesz odtwarzać lub zatrzymywać odtwarzanie za pomocą przycisków odtwarzania na pilocie zdalnego sterowania.

Wskazówka

 • Jeżeli nie ma sparowanego urządzenia (np. po zakupie zestawu głośników), zestaw głośników przełącza się w tryb parowania po zmianie wejścia na wejście BLUETOOTH.
 • Wykonaj operację parowania z drugim i kolejnymi urządzeniami mobilnymi.