[Software Update]

Można zaktualizować oprogramowanie modułu sterującego, czterech głośników znajdujących się w zestawie i opcjonalnego subwoofera.