[HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona. Urządzenia połączone za pomocą kabla HDMI mogą sterować sobą nawzajem.

[Off]: wyłączenie.


[Standby Linked to TV]

Ta funkcja jest dostępna w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Control for HDMI] wartości [On].

[Auto]: jeżeli wejście zestawu to [TV] lub [HDMI], zestaw wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora.

[On]: zestaw głośników wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora, bez względu na wejście.

[Off]: zestaw głośników nie wyłącza się po wyłączeniu telewizora.


[Standby Through]

Ta funkcja jest dostępna w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Control for HDMI] wartości [On].

[Auto]: sygnał jest odtwarzany z gniazda HDMI OUT (TV ARC/eARC) zestawu głośników, kiedy telewizor jest włączony, a zestaw głośników jest wyłączony. Pobór mocy zestawu pozostającego w trybie czuwania można zmniejszyć jeszcze bardziej niż kiedy ustawiona jest wartość [On], wyłączając podłączony telewizor.

[On]: sygnał jest zawsze odtwarzany z gniazda HDMI OUT (TV ARC/eARC) zestawu głośników, kiedy zestaw głośników pozostaje wyłączony. Zalecamy wybranie tego ustawienia w razie podłączenia telewizora wyprodukowanego przez firmę inną niż Sony.

[Off]: sygnał nie jest odtwarzany z gniazda HDMI OUT (TV ARC/eARC) zestawu głośników, kiedy zestaw głośników pozostaje wyłączony. Włącz zestaw głośników, aby cieszyć się obrazem telewizyjnym z urządzenia podłączonego do zestawu głośników. Pobór mocy zestawu głośników pozostającego w trybie czuwania można zmniejszyć jeszcze bardziej niż kiedy ustawiona jest wartość [On].


[eARC]

Ustaw tę funkcję, kiedy zestaw głośników jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z funkcją eARC. W przypadku podłączenia do telewizora zgodnego z funkcją ARC (niezgodnego z funkcją eARC) funkcja ARC będzie działać niezależnie od tego ustawienia.

[On]: włącza funkcję eARC. Funkcja eARC będzie działać po podłączeniu telewizora zgodnego z funkcją eARC.

[Off]: wyłącza funkcję eARC.

Uwaga

  • Kiedy opcja [eARC] jest ustawiona na [On], sprawdź ustawienie eARC podłączonego telewizora. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

Wskazówka

  • Zestaw głośników jest zgodny z eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC to nowa funkcja określona przez standard HDMI2.1, która obsługuje najnowsze formaty dźwięku, a także formaty dźwięku już obsługiwane przez istniejącą funkcję ARC (Audio Return Channel).
    Można słuchać zawartości audio opartej na obiektach, takiej jak Dolby Atmos - Dolby TrueHD i DTS:X, albo wielokanałowej zawartości LPCM, której nie można przesyłać za pośrednictwem funkcji ARC. W tym celu należy połączyć zestaw i telewizor zgodny z funkcją eARC przy użyciu kabla HDMI.
    Informacje na temat podłączania można znaleźć w części „Podłączanie telewizora zgodnego z funkcją ARC/eARC ”.


[HDMI Signal Format]

Można wybrać format wideo, który można odbierać. Jeżeli obraz i dźwięk z urządzenia podłączonego do zestawu głośników nie jest prawidłowo odtwarzany, zmień ustawienie [HDMI Signal Format].

[Enhanced format (4K120, 8K)]: tę opcję należy wybrać, gdy zarówno telewizor, jak i podłączone urządzenia obsługują formaty wideo o wysokiej rozdzielczości, takie jak 4K 120p, 8K itd.

[Enhanced format]: tę opcję należy wybrać, gdy zarówno telewizor, jak i podłączone urządzenia obsługują formaty wideo o wysokiej rozdzielczości, takie jak 4K 60p 4:4:4 itp.

[Standard format]: tę opcję należy wybrać, gdy podłączony telewizor oraz urządzenia obsługują formaty wideo o standardowej rozdzielczości.

Uwaga

  • W zależności od modelu telewizora, może być konieczna konfiguracja wyjścia HDMI telewizora. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.
  • Jeżeli obraz i dźwięk nie są wyświetlane/odtwarzane po ustawieniu opcji [HDMI Signal Format] na [Enhanced format (4K120, 8K)], ustaw tę opcję na [Enhanced format] lub [Standard format].
  • Jeżeli obraz i dźwięk nie są wyświetlane/odtwarzane po ustawieniu opcji [HDMI Signal Format] na [Enhanced format], ustaw tę opcję na [Standard format].
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat formatów wideo, które można odbierać i kabla HDMI, którego można używać, patrz „Obsługiwane formaty wideo HDMI ”.


[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

[On]: po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, obraz z wejścia HDMI wejście jest przesyłany do telewizora. Aby użyć trybu wyświetlania Picture-in-Picture (PIP)/Picture-by-Picture (PBP) telewizora, wybierz [On] dla tego ustawienia.

[Off]: po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, obraz z wejścia HDMI wejście nie jest przesyłany do telewizora.