Słuchanie dźwięku z telewizora dzięki bezprzewodowemu połączeniu zestawu głośników i telewizora

Aby połączyć bezprzewodowo zestaw głośników i telewizor, należy przeprowadzić parowanie zestawu głośników i telewizora za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Parowanie to procedura, która jest wymagana, aby urządzenia BLUETOOTH wymieniły ze sobą dane, przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego.

 1. Włącz telewizor.
 2. Naciśnij (zasilanie), aby włączyć zestaw głośników.
 3. Naciśnij kolejno TV, AUDIO, następnie BLUETOOTH na pilocie zdalnego sterowania.
 4. Upewnij się, że [PAIRING] wyświetla się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Zestaw głośników przechodzi w tryb parowania BLUETOOTH.

 5. Na telewizorze, wyszukaj zestaw głośników, aby dokończyć parowanie.

  Na ekranie telewizora wyświetli się lista wykrytych urządzeń BLUETOOTH.

  Aby zapoznać się z metodą parowania urządzenia BLUETOOTH z telewizorem, patrz instrukcja obsługi telewizora.

 6. Sparuj zestaw głośników i telewizor, wybierając „HT-A9” z listy na ekranie telewizora.
 7. Upewnij się, że [TV (BT)] wyświetla się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Połączenie między zestawem głośników a telewizorem zostało nawiązane.

 8. Wybór programu lub wejścia urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

  Dźwięk obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw głośników.

 9. Regulacja głośności zestawu głośników za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

  Po naciśnięciu przycisku wyciszania na pilocie zdalnego sterowania telewizora następuje tymczasowe wyciszenie dźwięku.

Uwaga

 • Jeżeli dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany poprzez zestaw głośników, naciśnij TV i sprawdź stan wyświetlacza panelu przedniego.
  • [TV (BT)] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego: zestaw głośników i telewizor są podłączone i dźwięk telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw głośników.
  • [PAIRING] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego: wykonaj parowanie na TV.
  • [TV] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego: wykonaj kroki od początku.
 • Po podłączeniu zestawu głośników do telewizora za pomocą kabla HDMI, połączenie BLUETOOTH jest anulowane. Aby ponownie podłączyć zestaw głośników do telewizora za pomocą funkcji BLUETOOTH, odłącz kabel HDMI, następnie wykonaj czynności podłączania od początku.