Sound Field Optimization nie powiodła się.

 • Głośniki mogą być umieszczone w nieprawidłowym miejscu. Sprawdź miejsce instalacji na etykietach na spodzie czterech głośników i zainstaluj je we właściwym miejscu.
 • Zainstaluj głośniki pionowo, tak aby etykiety na spodzie głośników były skierowane w dół.
  • Jeśli głośnik jest zainstalowany bokiem, nie można wykonać prawidłowo Sound Field Optimization.
  • Jeśli głośnik jest zainstalowany w stanie pochylonym, mikrofon służący do pomiaru głośnika jest również nachylony, a dźwięk do pomiaru odległości od sufitu jest emitowany w stanie nachylonym. To może być przyczyną niepowodzenia Sound Field Optimization.
 • Ponownie wykonać Sound Field Optimization w sytuacji, gdy dźwięk jest cichy.
 • Zamontuj głośniki w odległości większej niż 50 cm. Jeśli odległość między głośnik jest zainstalowany bokiem, nie można wykonać prawidłowo Sound Field Optimization.
 • Przysuń głośniki bliżej, jeśli są zainstalowane w dużej odległości od siebie.
 • Jeśli między głośnikami znajduje się jakakolwiek przeszkoda lub mikrofon służący do pomiaru głośnika jest zasłonięty przeszkodą, nie można wykonać prawidłowo Sound Field Optimization. Usuń go, jeśli między głośnikami lub przed nimi znajdują się przeszkody.

  Mikrofon służący do pomiaru