Автоспуск (безп.)

Зйомка встановленої кількості зображень за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску. Можна вибрати найкраще зображення з декількох.

 1. Виберіть (Автоспуск), обертаючи диск перемикання режимів роботи шторки.
  • Обертайте диск перемикання режимів роботи шторки, утримуючи кнопку розблокування диска перемикання режимів роботи шторки.
 2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Тип автоспуску][Автоспуск (безп.)] → потрібний режим.
  • Екран налаштувань [Тип автоспуску] можна відобразити, натиснувши кнопку Fn.
 3. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.

  Блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після спливання встановленої кількості секунд знімаються зображення. Встановлена кількість зображень знімається безперервно.

Детальна інформація про пункти меню

Наприклад, якщо вибрано [Автоспуск(безп.): 10с/3 зобр.], то після натискання кнопки спуску спливає 10 секунд, а тоді знімається три зображення.

Автоспуск(безп.): 10с/3 зобр.
Автоспуск(безп.): 10с/5 зобр.
Автоспуск(безп.): 5 сек/3 зобр.
Автоспуск(безп.): 5 сек/5 зобр.
Автоспуск(безп.): 2 сек/3 зобр.
Автоспуск(безп.): 2 сек/5 зобр.

Підказка

 • Знову натисніть кнопку спуску, щоб зупинити відлік автоспуску.
 • Для скасування автоспуску виберіть будь-який режим роботи шторки, окрім (Автоспуск), обертаючи диск перемикання режимів роботи шторки.