Диск коректуван.Ev

Можна налаштувати експозицію за допомогою переднього диска або заднього диска, коли диск корекції експозиції встановлено в положення «0». Можна налаштувати експозицію у діапазоні від -5,0 EV до +5,0 EV.

  1. Встановіть диск корекції експозиції в положення «0».
  2. MENU(Налаштуван. функ.зйом.2) → [Диск коректуван.Ev] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вимк:
Корекція експозиції не виконується за допомогою переднього або заднього диска.
Передній диск/ Задній диск:
Корекція експозиції виконується за допомогою переднього або заднього диска.

Примітка

  • Коли функцію корекції експозиції призначено передньому або задньому диску, будь-яка функція, яку раніше було призначено цьому диску, повторно призначається іншому диску.
  • Налаштування диска корекції експозиції матимуть перевагу над налаштуванням [Корект. експозиції] у MENU або налаштуваннями експозиції, встановленими за допомогою переднього або заднього диска.