Тимчасова зміна функціонування диска (Налашт. мого диска)

Ви можете призначити потрібні функції передньому диску, задньому диску та диску керування, а також зберегти до трьох комбінацій налаштувань у якості налаштувань «Мій диск».Для швидкого використання або зміни збережених налаштувань «Мій диск» натискайте заздалегідь призначену спеціальну кнопку.

Збереження функцій в «Мій диск»

Збережіть функції, які хочете призначати передньому диску, задньому диску та диску керування до налаштувань від [Мій диск 1] до [Мій диск 3].

 1. MENU →(Налаштуван. функ.зйом.2) → [Налашт. мого диска].
 2. Виберіть коліщатко або диск для (Мій диск 1), і натисніть посередині диска керування.
 3. Натискайте верхній/нижній/лівий/правий край кнопки керування, щоб вибрати функцію, яку треба призначити, а тоді натисніть посередині кнопки керування.

  • Виберіть «--» (Не задано) для коліщатка або диска, якому не хочете призначати функції.
 4. Після того як ви виберете функції для усіх коліщаток та диска в (Мій диск 1), повторюючи кроки 2 – 3, виберіть [OK].

  Налаштування (Мій диск 1) будуть збережені.

  • Якщо треба також записати функції для (Мій диск 2) та (Мій диск 3), повторіть наведену вище процедуру.


Призначення кнопки для виклику функції «Мій диск»

Призначте спеціальну кнопку для виклику збережених налаштувань «Мій диск».

 1. MENU →(Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.] або [Кл.корист.] → виберіть кнопку, якою хочете викликати «Мій диск».
 2. Виберіть номер налаштування «Мій диск», яке хочете викликати, або порядок перемикання налаштування «Мій диск».


Детальна інформація про пункти меню

Мій диск 1 в утрим. /Мій диск 2 в утрим./Мій диск 3 в утрим.:
Поки утримується кнопка, функції, записані до [Налашт. мого диска], призначаються коліщатку/диску.
Мій диск 1→2→3 :
Щоразу з натисненням кнопки функція змінюється у такій послідовності: «Нормальна функція → Функція «Мій диск 1» → Функція «Мій диск 2» → Функція «Мій диск 3» → Нормальна функція».
Перем.Мого диска1 /Перем.Мого диска2/Перем.Мого диска3:
Функція, записана за допомогою [Налашт. мого диска], зберігається навіть якщо не утримувати кнопку. Знову натисніть кнопку, щоб повернутись до нормальної функції.


Зйомка під час перемикання функції «Мій диск»

Під час зйомки натисканням спеціальної кнопки можна викликати «Мій диск» і продовжити зйомку, змінюючи налаштування зйомки обертанням переднього диска, заднього диска та диска керування.


У наведеному нижче прикладі перелічені функції збережені до функції «Мій диск», а [Мій диск 1→2→3] призначено кнопці C1 (спеціальна 1).

Мій диск 1 Мій диск 2 Мій диск 3
Диск керування ISO Баланс білого Не задано
Передній диск Av Творчий стиль Переміст. т.AF: Л/П
Задній диск Tv Ефект малюнка Переміст. т.AF: В/Н
 1. Натисніть кнопку C1 (спеціальна 1).

  Функції, збережені до [Мій диск 1], будуть призначені диску керування, передньому диску або задньому диску.

  • Показані внизу значки відображаються в нижній частині екрана.

 2. Обертайте диск керування, щоб встановити значення ISO, обертайте передній диск, щоб встановити значення діафрагми, та обертайте задній диск, щоб встановити витримку.
 3. Знову натисніть кнопку C1.

  Функції, збережені до [Мій диск 2], будуть призначені диску керування, передньому диску або задньому диску.

 4. Обертайте диск керування, щоб встановити [Баланс білого], обертайте коліщатко керування, щоб встановити [Творчий стиль], та обертайте задній диск, щоб встановити [Ефект малюнка].
 5. Знову натисніть кнопку C1 та змініть значення параметрів для функцій, записаних до [Мій диск 3].
 6. Натисніть кнопку спуску для зйомки.

Примітка

 • Налаштування «Мій диск», де для кожного коліщатка/диска встановлено значення [Не задано], не викликаються при натисканні спеціальної кнопки. Їх також буде пропущено під час [Мій диск 1→2→3].
 • Навіть якщо коліщатко/диск було заблоковано за допомогою функції [Блок. діюч. деталей], під час виклику функції «Мій диск» блокування буде тимчасово знято.