Фокусування на очах (Нал. AF на обл./очі)

[Нал. AF на обл./очі] дозволяє встановити пріоритет фокусування фотоапарата на обличчях/очах.


Існує два способи використання функції [AF на очі], кожен із яких має свої відмінності. Обирайте той спосіб, що відповідає поставленій меті.

[AF на очі] за допомогою [Нал. AF на обл./очі] [AF на очі] за допомогою спеціальної кнопки.

Докладніше читайте тут.

Розпізнавання об’єкта Фотоапарат надає більший пріоритет розпізнаванню облич/очей. Фотоапарат розпізнає виключно обличчя/очі.
Попередня підготовка Виберіть [Нал. AF на обл./очі][Пріор.обл./очей AF][Увімк]. Призначте функцію [AF на очі] потрібній кнопці за допомогою [Кл.корист.].
Використання функції [AF на очі] Натисніть кнопку спуску до половини. Натисніть кнопку, якій призначено функцію [AF на очі]*.
Технічні характеристики
 • Коли фотоапарат виявляє обличчя або очі всередині чи навколо визначеної області фокусування, він надає більший пріоритет фокусуванню на обличчі або очах.
 • Якщо фотоапарат не виявить жодного обличчя або очей всередині чи навколо визначеної області фокусування, він сфокусується на іншому доступному для виявлення об’єкті.
 • Фотоапарат фокусується виключно на обличчях або очах у будь-якій частині екрана, незалежно від налаштування параметра [Обл. фокусування].
 • Фотоапарат не фокусуватиметься автоматично на іншому об’єкті, якщо на екрані не виявлено жодних облич або очей.
Режим фокусування Працює згідно налаштування параметра [Режим фокусуван.] Працює згідно налаштування параметра [Режим фокусуван.]
Область фокусування Працює згідно налаштування параметра [Обл. фокусування] Область фокусування тимчасово поширюється на весь екран, незалежно від налаштування параметра [Обл. фокусування].
Як під час використання [Нал. AF на обл./очі] працюють такі функції:
 • Розпізнав. об'єктa
 • Вибір прав./лів.ока
 • Відоб. кадр розп.об.
 • Відобр. ока тварини
Працює згідно налаштувань відповідного пункту меню. Працює згідно налаштувань відповідного пункту меню.

*Незалежно від того, встановлено для [Пріор.обл./очей AF] у меню [Нал. AF на обл./очі] значення [Увімк] або [Вимк], функцією [AF на очі] можна користуватися за допомогою спеціальної кнопки, якщо натискати спеціальну кнопку, якій призначено функцію [AF на очі].

Підказка

Утримання фокуса на очах або обличчі, що рухається (AF на очі + Відстеження)

 • Якщо використовується функція [Відстеження] з меню [Обл. фокусування], а для [Розпізнав. об'єктa] встановлено [Людина], можна утримувати фокус на очах або обличчі, що рухається. Докладні відомості дивіться за такою URL-адресою:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/autofocus/ilce9/l/eyeaf.php


 1. MENU(Налаштуван. функ.зйом.1) → [Нал. AF на обл./очі] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Пріор.обл./очей AF:
Встановлюється, чи розпізнавати обличчя або очі в області фокусування і чи фокусуватися на очах (AF на очі) під час активації автофокусування. ([Увімк]/[Вимк]) (Примітка: якщо для виконання функції [AF на очі] використовується спеціальна кнопка, операції фотоапарата відрізняються.)
Розпізнав. об'єктa:
Вибір цілі для розпізнавання.
[Людина]: розпізнавання обличчя/очей людини.
[Тварина]: розпізнавання очей тварини. Мордочка тварини не розпізнається.
Вибір прав./лів.ока:
Вказується око, яке слід розпізнавати, коли для параметра [Розпізнав. об'єктa] встановлено значення [Людина]. Якщо вибрати [Праве око] або [Ліве око], буде розпізнаватися лише вибране око. Якщо параметр [Розпізнав. об'єктa] має значення [Тварина], користуватися функцією [Вибір прав./лів.ока] неможливо.
[Авто]: фотоапарат розпізнає очі автоматично.
[Праве око]: розпізнається праве око об'єкта (з точки зору фотографа це око буде ліворуч).
[Ліве око]: розпізнається ліве око об'єкта (з точки зору фотографа це око буде праворуч).
Відоб. кадр розп.об.:
Встановлюється, чи треба відображати рамку розпізнавання обличчя у разі розпізнавання обличчя людини. ([Увімк]/[Вимк])
Відобр. ока тварини:
Встановлюється, чи треба відображати рамку розпізнавання ока у разі розпізнавання ока тварини. ([Увімк]/[Вимк])


Рамка розпізнавання обличчя

Якщо виріб розпізнає обличчя, з’явиться сіра рамка розпізнавання обличчя. Якщо виріб визначить, що ввімкнено функцію автофокусування, рамка розпізнавання обличчя стане білою.
Якщо ви встановили порядок надання пріоритету для кожного обличчя за допомогою функції [Реєстрація обличчя], виріб автоматично вибере перше пріоритетне обличчя, і рамка розпізнавання обличчя в такому обличчі стане білою. Рамки розпізнавання обличчя інших зареєстрованих облич стануть червонувато-пурпуровими.


Рамка розпізнавання ока

Залежно від налаштувань, після розпізнавання ока з'являється біла рамка розпізнавання ока і фотоапарат визначає можливість автофокусування.
Рамка розпізнавання ока відображається як показано нижче, якщо для параметра [Розпізнав. об'єктa] встановлено значення [Тварина].


[AF на очі] за допомогою спеціальної кнопки

Функцією AF на очі також можна скористатися, призначивши [AF на очі] спеціальній кнопці. Фотоапарат може фокусуватися на очах поки натискається кнопка. Це дозволяє тимчасово застосувати функцію AF на очі до усього екрана незалежно від налаштування [Обл. фокусування]. Фотоапарат не фокусується автоматично, якщо не виявлено обличчя або очі.
(Примітка: якщо для фокусування на очах натиснути кнопку спуску до половини, фотоапарат розпізнаватиме лише ті обличчя або очі, які знаходяться всередині чи навколо області фокусування, визначеної за допомогою параметра [Обл. фокусування]. Якщо фотоапарат не розпізнає обличчя або очі, він виконує звичайне автофокусування.)

 1. MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.] → потрібна кнопка, а тоді призначте функцію [AF на очі] кнопці.
 2. MENU → (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Нал. AF на обл./очі][Розпізнав. об'єктa]→ потрібний параметр.
 3. Спрямуйте фотоапарат на обличчя людини або мордочку тварини та натисніть кнопку, якій призначено функцію [AF на очі].
 4. Натисніть кнопку спуску, утримуючи клавішу.


[Перемкн. пр./л. око] за допомогою спеціальної кнопки

Якщо параметр [Вибір прав./лів.ока] має значення [Праве око] або [Ліве око], можна змінити око, що розпізнається, натиснувши спеціальну кнопку, якій призначено функцію [Перемкн. пр./л. око].

Якщо параметр [Вибір прав./лів.ока] має значення [Авто], можна тимчасово змінити око, що розпізнається, натиснувши спеціальну кнопку, якій призначено функцію [Перемкн. пр./л. око].

Тимчасове обирання лівого/правого ока буде скасовано, якщо виконати наведені нижче операції тощо. Фотоапарат повертається до автоматичного розпізнавання очей.

 • Припинення натискання кнопки спуску до половини.
 • Припинення натискання спеціальної кнопки, якій призначено функцію [AF Увімк] або [AF на очі].
 • Натискання кнопки Fn або MENU.


Підказка

 • Якщо параметр [Вибір прав./лів.ока] має будь-яке значення, окрім [Авто], або виконано операцію [Перемкн. пр./л. око] за допомогою спеціальної кнопки, з'являється рамка розпізнавання ока.
 • Щоб рамка розпізнавання обличчя або ока зникала через певний час після фокусування фотоапарата на обличчі або оці, встановіть для параметра [Авт. очищ. обл. AF] значення [Увімк].
 • Щоб розпізнати очі тварини, налаштуйте композицію таким чином, щоб у куті огляду опинились обидва ока та ніс тварини. Сфокусуйтеся на мордочці тварини, щоб полегшити розпізнавання її очей.

Примітка

 • Якщо [Розпізнав. об'єктa] має значення [Людина], очі тварини не розпізнаються. Якщо [Розпізнав. об'єктa] має значення [Тварина], обличчя людей не розпізнаються.
 • Якщо [Розпізнав. об'єктa] має значення [Тварина], наведені нижче функції будуть недоступними.
  • Пріор.обл. в м/вим.
  • Пріор.зареєстр.обл.
 • Функція [AF на очі] може не працювати належним чином у таких випадках:
  • коли об’єкт має окуляри від сонця;
  • коли волосся затуляє очі об’єкта;
  • за умов слабкого освітлення або підсвічування;
  • коли в об’єкта очі закриті;
  • коли особа перебуває в тіні;
  • коли об’єкт перебуває поза областю фокусування.
  • коли особа рухається надто жваво.
 • Якщо особа рухається надто жваво, рамка розпізнавання може не відобразитися належним чином на очах цієї особи.
 • Залежно від обставин, фокусування на очах може бути неможливим. Якщо таке станеться, фотоапарат розпізнає обличчя і сфокусується на ньому. Фотоапарат не може фокусуватися на очах, якщо не розпізнано жодного обличчя людини.
 • За деяких умов виріб може не розпізнавати обличчя взагалі або може випадково розпізнавати інші об’єкти як обличчя.
 • Функція AF на очі недоступна, якщо диск перемикання режимів встановлено у положення (Фільм) чи , або під час відеозйомки.
 • Рамка розпізнавання ока не відображається, якщо функція AF на очі недоступна.
 • Функція розпізнавання обличчя/очей не використовується з такими функціями:
  • Функції масштабування, окрім оптичного.
  • [Схематизація] у меню [Ефект малюнка]
  • Фокусна лупа
  • Відеозйомка, коли параметр [Налашт. запису] має значення [120p]/[100p]
  • Якщо [Частота кадрів] має значення [120fps]/[100fps] під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі.
 • Виріб може розпізнавати до 8 облич.
 • Навіть якщо параметр [Відоб. кадр розп.об.] має значення [Вимк], зелена рамка фокусування відображатиметься на обличчях, що знаходяться в фокусі.
 • Якщо встановлено режим зйомки [Інтелектуальне авто], [Пріор.обл./очей AF] має фіксоване значення [Увімк].
 • Навіть якщо параметр [Розпізнав. об'єктa] має значення [Тварина], очі деяких тварин не розпізнаються.
 • Навіть якщо параметр [Відобр. ока тварини] має значення [Вимк], зелена рамка фокусування відображатиметься на очах, що знаходяться у фокусі.