Перелік функцій диска перемикання режимів

Режим зйомки можна змінювати відповідно до об'єкта та мети зйомки.

  1. Повертайте диск перемикання режимів, щоб вибрати потрібний режим зйомки.

    • Поверніть диск перемикання режимів, утримуючи кнопку розблокування диска перемикання режимів посередні диска перемикання режимів.

Доступні функції

(Інтелектуальне авто):
Зйомка з автоматичним розпізнаванням сцени.

P (Програмне авто):
Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (і витримкою, і величиною діафрагми (значення F)). Крім цього, різні налаштування можна вибирати за допомогою меню.

A (Пріорит. діафрагми):
Налаштування діафрагми та зйомка, коли потрібно розмити фон тощо.

S (Пріорит. витримки):
Зйомка об’єктів, які швидко рухаються, тощо шляхом налаштування витримки вручну.

M (Ручна експозиція):
Фотозйомка з потрібною експозицією шляхом налаштування експозиції (витримки та значення діафрагми (значення F)).

1/2/3 (Відкликан. пам'яті):
Зйомка з автоматичним встановленням часто використовуваних режимів або заздалегідь збережених цифрових значень.

(Фільм):
Зміна режиму експозиції для запису відео.

(Уповіл.&приск.відт.):
Зйомка відео в уповільненому та прискореному режимі.