Режим протягання

Виберіть відповідний режим для об'єкта, як-от один знімок, безперервна зйомки або пакетна зйомка.

  1. Повертаючи диск перемикання режимів роботи шторки, виберіть потрібний режим роботи шторки.
    • Обертайте диск перемикання режимів роботи шторки, утримуючи кнопку розблокування цього диска.

Детальна інформація про пункти налаштувань

Покадрова зйомка:
Це звичайний режим зйомки.
Безперерв. зйомка:
Виконується неперервна зйомка, доки утримується кнопка спуску.
Автоспуск:
Зйомка зображення за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску.
Пакетна зйомка:
Зйомка зображень за допомогою функції пакетної зйомки. Тип функції пакетної зйомки можна встановити за допомогою MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Налашт.брекетингу][Тип брекетингу].