Кількість зображень, які можна записати

Коли ви вставляєте у фотоапарат карту пам’яті й вмикаєте його, на екрані з’являється кількість зображень, які можна зняти (у разі зйомки з поточними налаштуваннями).

Примітка

  • Якщо індикація «0» (кількість фотографій, які можна записати) блимає оранжевим кольором, це означає, що на карті пам’яті немає вільного місця. Замініть карту пам’яті іншою або видаліть зображення з поточної карти пам’яті.
  • Якщо індикація «NO CARD» блимає оранжевим кольором, це означає, що карту пам’яті не встановлено. Вставте карту пам’яті.

Кількість зображень, які можна зберегти на карті пам’яті

У таблиці нижче подано приблизну кількість зображень, які можна зберегти на карті пам’яті, відформатованій за допомогою цього фотоапарата. Значення визначено за допомогою стандартних карт пам’яті Sony.

Значення можуть різнитися залежно від умови зйомки й типу карти пам’яті, яка використовується.

[Розм. зобр. JPEG]: [L: 24M]
[ Формат]: [3:2] *1

(Одиниці: зображення)

Якість JPEG/ Формат файла 8 Гб 32 Гб 64 Гб 256 Гб
Стандартний 1100 4550 9000 36000
Висока 790 3200 6300 25000
Найвища 430 1700 3500 14000
RAW і JPEG (стиснутий RAW)*2 215 870 1700 6900
RAW (стиснутий RAW) 295 1200 2400 9600
RAW і JPEG (не стиснутий RAW)*2 125 510 1000 4100
RAW (не стиснутий RAW) 150 610 1200 4950

*1Коли [ Формат] має інше значення, ніж [3:2], можна зняти більше зображень, ніж вказано у таблиці вище. (крім випадків, коли вибрано [RAW])

*2 [Якість JPEG] коли вибрано [RAW і JPEG]: [Висока]

Примітка

  • Навіть якщо кількість зображень, які можна записати, більша, ніж 9999, відображатиметься індикація «9999».
  • Вказані значення дійсні під час використання карти пам'яті Sony.