Про шкалу масштабування

Шкала масштабування, що використовується у поєднанні з масштабуванням об’єктива, змінюється відповідно до вибраного розміру зображення.

Якщо для параметра [ Формат] вибрано значення [3:2]

Налашт. масштаб. Розм. зобр. JPEG Повнокадровий/APS-C Масштабування
Тільки опт. масшт. (включаючи функцію розумного масштабування) L - -
M Повнокадровий Прибл. 1,5×
APS-C Прибл. 1,3×
S Повнокадровий Прибл. 2×
APS-C Прибл. 2×
Масшт. чітк. зобр. L Повнокадровий Прибл. 2×
APS-C Прибл. 2×
M Повнокадровий Прибл. 3×
APS-C Прибл. 2,6×
S Повнокадровий Прибл. 4×
APS-C Прибл. 4×
Цифр. масштабув. L Повнокадровий Прибл. 4×
APS-C Прибл. 4×
M Повнокадровий Прибл. 6,1×
APS-C Прибл. 5,2×
S Повнокадровий Прибл. 8×
APS-C Прибл. 8×