Фільм: Режим експозиц.

Для відеозйомки можна встановити режим експозиції.

  1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Фільм).
  2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Режим експозиц.] → потрібний параметр.
  3. Щоб розпочати запис, натисніть кнопку MOVIE (відеозйомка).
      
    • Щоб зупинити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Детальна інформація про пункти меню

Програмне авто:
Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).
Пріорит. діафрагми:
Зйомка після налаштування значення діафрагми вручну.
Пріорит. витримки:
Зйомка після налаштування витримки вручну.
Ручна експозиція:
Зйомка після налаштування експозиції (витримки та значення діафрагми) вручну.