Оптиміз. D-діапаз. (DRO)

Розділивши зображення на малі ділянки, виріб аналізує контрастність світла й тіні між об’єктом і фоном та створює зображення з оптимальною яскравістю і градацією.

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [DRO/Авто HDR][Оптиміз. D-діапаз.].
  2. Виберіть потрібний параметр натисканням лівого/правого краю диска керування.

Детальна інформація про пункти меню

Оптимізатор D-діапазону: Авто:
Автоматична корекція яскравості.
Оптимізат. D-діапаз.: Рівень 1 — Оптимізат. D-діапаз.: Рівень 5:
Оптимізація градації записаного зображення для кожної розділеної ділянки. Оберіть рівень оптимізації між Lv1 (слабкий) і Lv5 (сильний).

Примітка

  • У поданих далі випадках параметр [Оптиміз. D-діапаз.] має фіксоване значення [Вимк]:
    • Якщо [Ефект малюнка] має будь-яке значення, окрім [Вимк].
  • Якщо [Налашт. запису] має значення [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] чи [100p 60M], або якщо [Частота кадрів] має значення [120fps]/[100fps], параметр [DRO/Авто HDR] перемикається на [Вимк].
  • У разі зйомки з налаштуванням [Оптиміз. D-діапаз.] на зображенні можуть з’являтися шуми. Щоб вибрати відповідний рівень, перевіряйте записане зображення, особливо задля підсилення ефекту.