Корект. експозиції

Зазвичай експозиція налаштовується автоматично (автоматична експозиція). На основі значення експозиції, встановленого функцією автоматичної експозиції, усе зображення можна зробити світлішим або темнішим, якщо налаштувати [Корект. експозиції] із плюсом чи мінусом (корекція експозиції).

 1. Повертайте диск корекції експозиції (A).

  Сторона + (збільшення):
  Зображення яскравішають.

  Сторона - (зменшення):
  Зображення темнішають.

  • Значення корекції експозиції можна налаштувати у діапазоні від -3,0 EV до +3,0 EV.
  • Можна підтвердити встановлене на екрані зйомки значення корекції експозиції.

   Монітор

   Видошукач

Встановлення значення корекції експозиції за допомогою MENU

Коли диск корекції експозиції встановлено в положення «0», можна налаштувати значення корекції експозиції у діапазоні від -5,0 EV до +5,0 EV.

MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Корект. експозиції] → потрібний параметр.

Примітка

 • Корекцію експозиції не можна здійснювати у таких режимах зйомки:
  • [Інтелектуальне авто]
 • Якщо використовується функція [Ручна експозиція], коригувати експозицію можна лише, коли для [ISO] встановлено значення [ISO AUTO].
 • Налаштування диска корекції експозиції матимуть перевагу над налаштуванням [Корект. експозиції] або [Диск коректуван.Ev] у MENU.
 • Під час зйомки на екрані з’являється лише значення від –3,0 EV до +3,0 EV з відповідною яскравістю зображення. Якщо встановити значення корекції експозиції поза цим діапазоном, це не вплине на яскравість зображення на екрані, а вплине на зняте зображення.
 • Значення корекції експозиції для відео можна налаштувати у діапазоні від -2,0 EV до +2,0 EV.
 • Якщо знімати об’єкт за надто яскравого чи темного освітлення або використовувати спалах, може не вдатися отримати задовільний ефект.
 • У випадку встановлення диска корекції експозиції в положення «0» з іншого налаштування, ніж «0», для значення експозиції буде встановлено значення «0» незалежно від налаштування [Корект. експозиції].