Рейтинг

Знятим зображенням можна призначати рейтинг з по , що полегшить пошук зображень. Поєднання цієї функції з [Нал. переходу зобр.] дозволяє швидко знайти потрібне зображення.

  1. MENU(Відтворення) → [Рейтинг].
    З'являється екран вибору рейтингу зображення.
  2. Натискайте лівий/правий край диска керування, щоб відобразити зображення, якому хочете призначити рейтинг, а тоді натисніть посередині диска.
  3. Виберіть значення (Рейтинг) натисненням лівого/правого краю диска керування, а тоді натисніть посередині.
  4. Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з екрана вибору рейтингу.

Підказка

  • Рейтинг можна також призначати під час відтворення зображень, використовуючи для цього спеціальну кнопку. Заздалегідь призначте функцію [Рейтинг] потрібній клавіші за допомогою [Кл.корист.], а тоді під час відтворення зображення, якому хочете призначити рейтинг, натисніть спеціальну клавішу. Значення (Рейтинг) змінюється щоразу з натисненням спеціальної кнопки.

Примітка

  • Рейтинг можна призначати лише фотографіям.