Імпортування до фотоапарата кореневого сертифіката (Імпорт корен. серт.)

Імпортування кореневого сертифіката, необхідного для перевірки сервера з карти пам'яті. Використовуйте цю функцію для зашифрованого зв'язку під час FTP-передавання.

Детально читайте у «FTP Help Guide».
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Мережа) → [Імпорт корен. серт.].