Товарні знаки

 • Memory Stick та є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
 • XAVC S та є зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
 • AVCHD і логотип AVCHD є товарними знаками Panasonic Corporation та Sony Corporation.
 • Mac є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у Сполучених Штатах та інших країнах.
 • iPhone та iPad є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
 • Blu-ray Disc™ та Blu-ray™ є товарними знаками Blu-ray Disc Association.
 • DLNA та DLNA CERTIFIED є товарними знаками Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio та емблема з подвійним “D” – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
 • Microsoft та Windows є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
 • Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
 • Android та Google Play є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Google LLC.
 • Wi-Fi, логотип Wi-Fi та Wi-Fi Protected Setup є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Wi-Fi Alliance.
 • Позначка N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у США та інших країнах.
 • Словесний товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Sony Corporation здійснюється за ліцензією.
 • QR Code є товарним знаком компанії Denso Wave Inc.
 • Крім того, назви систем та виробів, які використовуються у цьому посібнику, як правило, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних розробників чи виробників. Проте знаки ™ або ® можуть використовуватися у цьому посібнику не в усіх випадках.