Скидан. Корект. EV

Можна вибрати, чи зберігати значення експозиції, встановлене за допомогою параметра [Корект. експозиції], у разі вимкнення живлення, коли диск корекції експозиції встановлено в положення «0».

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Скидан. Корект. EV] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Підтримувати:
Збереження налаштувань.
Скидати:
Скидання налаштувань.