Підключення до комп’ютера

  1. Вставте у фотоапарат достатньо заряджену батарею.
  2. Увімкніть фотоапарат і комп’ютер.
  3. Переконайтесь, що для [USB-з'єднання] у меню (Налаштуван.) встановлено значення [Носій великої містк.].
  4. Під’єднайте фотоапарат до комп’ютера за допомогою кабелю Micro USB (додається) (A).

    • Під час першого підключення фотоапарата до комп’ютера на комп’ютері може автоматично запуститися процедура розпізнавання фотоапарата. Зачекайте завершення процедури.
    • Якщо під’єднати виріб до комп’ютера за допомогою кабелю Micro USB, коли для параметра [USB живлення] встановлено значення [Увімк], живлення подається з комп’ютера. (налаштування за замовчуванням: [Увімк])

Примітка

  • Якщо між фотоапаратом і комп’ютером встановлено з’єднання USB, не вмикайте, не вимикайте та не перезавантажуйте комп’ютер, не виводьте комп’ютер зі сплячого режиму. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою. Перед тим як вмикати, вимикати або перезавантажувати комп’ютер, а також виводити його з режиму сну, від’єднайте фотоапарат від комп’ютера.