Налаштування ISO: ISO

Чутливість до світла виражається значенням ISO (рекомендований індекс експозиції). Що більше значення, то вища чутливість.

 1. ISO (ISO) на диску керування → виберіть потрібний параметр.
  • Також можна вибрати MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Налаштування ISO][ISO].
  • Значення можна змінювати із кроком 1/3 EV, обертаючи передній диск або диск керування. Значення можна змінювати із кроком 1 EV, обертаючи задній диск.

Детальна інформація про пункти меню

ISO AUTO:
Автоматичне визначення чутливості ISO.
ISO 50 – ISO 204800:
Визначення чутливості ISO вручну. Що більше значення, то вище чутливість ISO.

Підказка

 • Чутливість ISO, що встановлюється автоматично у режимі [ISO AUTO], можна змінювати. Виберіть [ISO AUTO], натисніть правий край диска керування і виберіть потрібні значення для параметрів [Максим. ISO AUTO] та [Мінімум ISO AUTO].

Примітка

 • [ISO AUTO] можна вибрати в разі використання поданих далі функцій.
  • [Інтелектуальне авто]
 • Якщо встановлено меншу чутливість ISO, ніж ISO 100, діапазон яскравості об’єкта зйомки (динамічний діапазон) може зменшитися.
 • Що більше значення ISO, то більше шуму буде на зображеннях.
 • Для зйомки фотографій, відео та відео в уповільненому/прискореному режимі доступні різні налаштування ISO.
 • Значення ISO між 50 та 25600 доступні у таких випадках:
  • [Тип затвора] має значення [Електронний затвор].
  • [Тип затвора] має значення [Авто] а [Режим протягання] має значення [Безперерв. зйомка].
 • Під час відеозйомки доступні значення ISO між 100 та 102400. Якщо вибрано більше значення ISO, ніж 102400, налаштування автоматично змінюється на 102400. Після завершення відеозйомки відновлюється початкове значення ISO.
 • Під час відеозйомки доступні значення ISO між 100 та 102400. Якщо вибрано менше значення ISO, ніж 100, налаштування автоматично змінюється на 100. Після завершення відеозйомки відновлюється початкове значення ISO.
 • Якщо вибрати [ISO AUTO] у режимі зйомки [P], [A], [S] або [M], чутливість ISO буде автоматично скориговано у межах встановленого діапазону.