Автоспуск

Зйомка зображення за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску. Використовуйте 5-/10-секундний автоспуск, якщо ви будете на фотографії, та використовуйте 2-секундний автоспуск, щоб зменшити тремтіння фотоапарата, спричинене натисканням кнопки спуску.

 1. Виберіть (Автоспуск), обертаючи диск перемикання режимів роботи шторки.
  • Обертайте диск перемикання режимів роботи шторки, утримуючи кнопку розблокування цього диска.
 2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Тип автоспуску][Автоспуск (Один)] → потрібний режим.
  • Екран налаштувань [Тип автоспуску] можна відобразити, натиснувши кнопку Fn.
 3. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.
  Блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після спливання встановленої кількості секунд знімається зображення.

Детальна інформація про пункти меню

Цей режим визначає кількість секунд до зйомки зображення після натискання кнопки спуску.

Автоспуск (Один): 10 секунд
Автоспуск (Один): 5 секунд
Автоспуск (Один): 2 секунд

Підказка

 • Знову натисніть кнопку спуску, щоб зупинити відлік автоспуску.
 • Для скасування автоспуску виберіть будь-який режим роботи шторки, окрім (Автоспуск), обертаючи диск перемикання режимів роботи шторки.
 • Встановіть для [Звукові сигнали] значення [Вимк], щоб вимкнути звуковий сигнал під час відліку автоспуску.
 • Щоб скористатися автоспуском у режимі пакетної зйомки, виберіть (пакетна зйомка), обертаючи диск перемикання режимів роботи шторки, а потім виберіть MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Налашт.брекетингу][А/спуск при брек.].