Налаштуван. Wi-Fi: Відобр.MAC-адресу

Відображення Wi-Fi MAC-адреси виробу.

  1. MENU(Мережа) → [Налаштуван. Wi-Fi][Відобр.MAC-адресу].