Блок.спускуAWB (фотозйомка)

Можна встановити, чи фіксувати баланс білого під час натискання кнопки спуску у той час коли для параметра [Баланс білого] встановлено значення [Авто] або [Під водою Авто].

Ця функція не допускає випадкової зміни балансу білого під час безперервної зйомки або під час зйомки, коли кнопка спуску натиснута до половини.

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Блок.спускуAWB] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Полов.натис. спуску:
Фіксація балансу білого під час натискання кнопки спуску до половини, навіть в режимі автоматичного балансу білого. Баланс білого також фіксується під час безперервної зйомки.
Зйомка безперерв.:
Фіксація балансу білого відповідно до налаштувань першого знімка під час безперервної зйомки, навіть в режимі автоматичного балансу білого.
Вимк:
Використовується звичайний автоматичний баланс білого.


Про [Утриман. блок.AWB] та [Перемик.блок.AWB]

Також баланс білого можна зафіксувати в режимі автоматичного балансу білого, якщо призначити [Утриман. блок.AWB] або [Перемик.блок.AWB] спеціальній кнопці. Виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → призначте [Утриман. блок.AWB] або [Перемик.блок.AWB] за допомогою [Кл.корист.]. Якщо натиснути призначену кнопку під час зйомки, баланс білого буде зафіксовано.
Функція [Утриман. блок.AWB] фіксує баланс білого, зупиняючи автоматичне налаштування балансу білого під час натискання кнопки.
Функція [Перемик.блок.AWB] фіксує баланс білого, зупиняючи автоматичне налаштування балансу білого після однократного натискання кнопки. Якщо натиснути кнопку ще раз, фіксацію AWB буде знято.

  • Якщо треба зафіксувати баланс білого під час відеозйомки в режимі автоматичного балансу білого, виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → призначте [Утриман. блок.AWB] або [Перемик.блок.AWB] за допомогою [Кл.корист.].

Підказка

  • Якщо під час фіксації автоматичного балансу білого знімати зі спалахом, отримані відтінки кольорів можуть бути ненатуральними, адже баланс білого було зафіксовано до спрацювання спалаху. У такому випадку встановіть для параметра [Блок.спускуAWB] значення [Вимк] або [Зйомка безперерв.], та не використовуйте під час зйомки функцію [Утриман. блок.AWB] або [Перемик.блок.AWB]. Або виберіть для параметра [Баланс білого] значення [Спалах].