Межа обл. фокусув.

Якщо заздалегідь обмежити доступні типи областей фокусування, можна прискорити встановлення параметра [Обл. фокусування].

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Межа обл. фокусув.] → Позначте області фокусування, якими хочете користуватися, а тоді виберіть [OK].
    Типи областей фокусування, позначені за допомогою , будуть доступні в якості налаштувань.

Підказка

  • Якщо призначити [Перемикн. обл.фок.] потрібній кнопці, вибравши MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.] або [Кл.корист.], область фокусування змінюватиметься щоразу при натисканні вибраної кнопки. Якщо заздалегідь обмежити доступні типи областей фокусування за допомогою [Межа обл. фокусув.], можна прискорити налаштування області фокусування.

    Якщо [Перемикн. обл.фок.] призначено спеціальній кнопці, рекомендується обмежити типи областей фокусування за допомогою [Межа обл. фокусув.].

Примітка

  • Типи областей фокусування, не позначені прапорцем, не можна обирати за допомогою MENU або меню Fn (функція). Щоб вибрати одну з них, встановіть прапорець за допомогою [Межа обл. фокусув.].
  • Якщо зняти прапорець з області фокусування, зареєстрованої за допомогою [Перемк.В/Г о.AF] або [Реєстрац. обл.AF], зареєстровані налаштування зміняться.