Визначення зображень для друку (Вкажіть друк)

Можна заздалегідь вказати, які фотографії з карти пам’яті потрібно буде згодом надрукувати. На вибраних зображеннях з’явиться піктограма (команда друку). DPOF означає «Digital Print Order Format» (цифровий формат керування друком).
Після друку зображення налаштування DPOF буде збережено. Рекомендується скасувати це налаштування після друку.

  1. MENU(Відтворення) → [Вкажіть друк] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Кілька зображень:

Вибір зображень для друку.

(1) Виберіть зображення і натисніть посередині диска керування. У полі для позначення з’явиться позначка . Щоб скасувати вибір, знову натисніть посередині та видаліть позначку .

(2) Щоб надрукувати інші зображення, повторіть дії кроку (1). Щоб вибрати усі зображення за певну дату або з певної папки, встановіть позначку для дати або папки.

(3) MENU[OK].

Скасувати все:
Видалення усіх позначок DPOF.
Налаштування друку:
Встановлюється, чи треба друкувати дати на зображеннях, зареєстрованих з позначками DPOF.
  • Положення або розмір дати (всередині або ззовні зображення) може відрізнятися залежно від принтера.

Примітка

  • Позначку DPOF неможливо встановити на таких файлах:
    • зображення формату RAW
  • Кількість копій вказати неможливо.
  • Деякі принтери не підтримують функцію друкування дати.