Налаш. провод.LAN

Налаштування дротового LAN.

  1. MENU(Мережа) → [Налаш. провод.LAN] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Налашт. IP-адреси:
Вибір автоматичного або ручного налаштування IP-адреси LAN.
Відоб.інф.пров.LAN:
Відображення для цього виробу відомостей про дротовий LAN, як-от MAC-адреси або IP-адреси.


IP-адреса:
У разі введення IP-адреси вручну вводьте фіксовану адресу.
Маска підмережі/Уставний шлюз/Основн. DNS-сервер/Додатк. DNS-сервер:
Якщо параметр [Налашт. IP-адреси] має значення [Ручний], введіть кожну адресу відповідно до свого мережевого оточення.