Зареждане на устройството

Можете да заредите устройството си от стенен контакт или компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

Ако батерията е изтощена, на устройството може да му отнеме до 10 минути, за да реагира на зареждането. През това време екранът може да остане напълно тъмен, без да се показва иконата за зареждане. За една напълно изтощена батерия може са нужни няколко часа, за да се зареди напълно. Скоростта на зареждане може да се повлияе от температурата на околната среда.

Винаги използвайте оригинални зарядно Sony и USB кабел, предназначен за Вашия конкретен модел Xperia, тъй като други видове зарядни устройства може да увеличат времето за зареждане, да не зареждат изобщо или дори може да повредят устройството.

Забележка

 • Вашето устройство разполага с вградена батерия, която се презарежда и може да бъде заменена единствено от оторизиран сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това може да доведе до повреда и да анулира гаранцията ви.

Съвет

 • Зарядно устройство за стенен контакт зарежда устройството ви по-бързо отколкото чрез компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

Диаграма на зареждане на устройството

 1. Свържете единия край на USB кабела към зарядното устройство (или към USB порта на компютър).
 2. Свържете другия край на кабела към USB порта на вашето устройство.
  Известяващият индикатор се включва когато зареждането започне.
 3. Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го издърпате право навън.
  Уверете се, че не прегъвате конектора.

Индикатор за известия за състоянието на батерията

 • Зелено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е над 90%
 • Оранжево: Батерията се зарежда, нивото на заряда е 15-90%
 • Червено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е по-малко от 15%

Забележка

 • Важно е да използвате USB кабела, който се доставя с вашето устройство, тъй като други типове USB кабели могат да повредят устройството.

Съвет

 • Ако батерията е напълно изтощена, може да отнеме до 10 минути, преди да се включи известяващия индикатор и да се покаже иконата за зареждане.