Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.

Редактиране на информация за музика

  1. Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, натиснете обложката на екрана на музикалния плейър и след това натиснете [Редакт. информ. за музика].
  2. Редактирайте информацията според желанията си.
  3. За да зададете обложка, натиснете (икона Редактиране), след което изберете опция.
  4. Когато сте готови, натиснете [ЗАПИШИ].

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

  1. Когато се изпълнява песен, натиснете (бутон Начало), за да отидете на Началния екран.
    Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим.
    За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете известието Музика. Или намерете и натиснете (икона Музика).