Текст в реално време

Текст в реално време (ТСРВ) е услуга за текст, която операторите предоставят в някои държави/региони. Позволява всеки знак в съобщението да бъде четен, докато се въвежда. Консултирайте се с Вашия оператор, за да разберете дали ТСРВ е наличен в плана за Вашата услуга. Обърнете внимание, че за да се свържете с 911 чрез ТСРВ в Съединените щати, Вашият телефон трябва да има поставена SIM карта. За повече информация относно използването на ТСРВ на Вашия телефон, моля, посетете https://support.google.com/accessibility/android.